RM C405-406, No.26 Daguan South Road, Tianhe District, Gungzhou, China

(Nearest metro: huangcun station)